Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Szczecinie


nr rachunku bankowego:
63 1020 4795 0000 9402 0103 5419


kod Swift Banku: BPKOPLPWXXX


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL63 1020 4795 0000 9402 0103 5419